Chính sách phúc lợi

Thực hiện ký HĐLĐ, trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động đầy đủ theo quy định hiện hành
Giải quyết các chế độ về thai sản, ốm đau, trợ cấp theo đúng quy định của pháp luật
Khám sức khỏe tổng quát định kỳ hàng năm cho toàn thẻ CBNV công ty
Chương trình nghỉ dưỡng / team building hàng năm cho CBNV công ty nhằm thư giãn và tạo sự gắn bó đoàn kết CBNV trong toàn công ty
Tiệc họp mặt Tất niên ấm cúng vào dịp cuối năm với nhiều phần quà tết hấp dẫn dành cho CBNV công ty
Chính sách chăm lo đời sống của CBNV: quà sinh nhật, quà cưới, tổ chức thăm hỏi
Chính sách hỗ trợ cho CBNV khi đi công tác xa

Chính sách lương thưởng

1: Lương căn bản cạnh tranh. thu hút và hấp dẫn so với thị trường
2: Định kỳ hàng năm công ty đánh giá thành tích, thâm niên công tác, xét tăng lương cho toàn thể CBNV công ty
3: Hoa hồng tỷ lệ hấp dẫn cạnh tranh, thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng bán hàng, thưởng dự án…
4: Thưởng hiệu quả năm khi công ty đạt kế hoạch năm
5: Thưởng lương tháng 13

Chính sách đào tạo và phát triển nhân sự

Đào tạo nội bộ: Tổ chức chương trình training cho CBNV mới, chương trình đào tạo, huấn luyện kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu cho CBNB công ty
Đào tạo bên ngoài
+ Tổ chức mời những diễn giả nổi tiếng thuyết minh, chia sẽ, huấn luyện kỹ năng cho CBNV công ty
+ Cử đi học những khóa học ngắn hạn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo chính sách đào tạo của công ty
+ Phát triển đội ngũ: Định kỳ hàng quý hoặc 6 tháng/lần, Công ty tổ chức xem xét, đánh giá nhân sự, phát hiện, bồi dưỡng, bổ nhiệm các nhân sự nắm giữ các vị trí chủ chốt của công ty
+ Tiêu chí tuyển chọn đào tạo: Công bằng – Minh bạch – Gắn kết – Hiệu quả